TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Quy hoạch chi tiết

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh cục bộ các ô đất thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy mô 994.035m2 (Chuyển đổi đất tái định cư sang nhà ở xã hội)

(20:28 | 17/10/2022)

Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ các ô đất ký hiệu C6, C7, C8, C9, C10, C11, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D13, D14, D15 thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy mô 994.035m2 (Chuyển đổi đất tái định cư sang nhà ở xã hội).

Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định 1113/QĐ-UBND, các hồ sơ liên quan... phục vụ việc nghiên cứu.

 

Bấm vào để truy cập hồ sơ ĐCCB các ô đất thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, thành phố Rạch Giá

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1113-QD-UBND 29042022.pdf