TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Quy hoạch chi tiết

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất các lô Khu 1, Khu 2, Khu đô thị mới Phú Cường, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

(05:34 | 13/10/2022)

Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2237/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất các lô Lô BT1 (Căn 24+25), BT4 (Căn 13+14), BT5 (Căn 14+15), BT6 (Căn (01+02), P21 (Căn 19+20+21+22) thuộc Khu 1; Lô BT21 (Căn 7+8) thuộc Khu 2, Khu đô thị mới Phú Cường, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định 2237/QĐ-UBND, các hồ sơ liên quan... phục vụ việc nghiên cứu.

 

Bấm vào để truy cập hồ sơ ĐCCB sử dụng đất các lô Khu đô thị mới Phú Cường, thành phố Rạch Giá

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2237_QD-UBND 20092021 DCCB cac lo BT1 BT4 BT5 BT6 P21 thuoc khu 1 BT21 thuoc khu 2 KDT PHU CUONG.pdf