TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Quy hoạch phân khu

Xem với cỡ chữAA

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dân cư và định cư tại khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô 204,43ha

(20:33 | 16/04/2023)

Ngày 04/10/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dân cư và định cư tại khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô 204,43ha

Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định số 2469/QĐ-UBND, bản vẽ... phục vụ việc nghiên cứu (link đính kèm).

https://drive.google.com/drive/folders/1j1Q56wwbhElNaciUwK2ZDCgjTGzSOCb6?usp=sharing

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2469-QD-UBND phe duyet Do an.pdf