TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Quy hoạch chung

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị công nghiệp Kiên Lương - Ba Hòn - Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030

(20:57 | 27/07/2019)

Ngày 11/02/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị công nghiệp Kiên Lương - Ba Hòn - Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

* Xem chi tiết các tệp đính kèm.

** Các bản đồ công bố chỉ có giá trị tham khảo, không có tính pháp lý thay thế bản chính.

*** Đính kèm files CAD phục vụ nghiên cứu, tham khảo (vào các thư mục liên quan).

Tham khảo CAD's files tại đây

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 483-QÐ-UBND KL BH HChong.pdf; QHC DTCN KLuong-BHon-HChong den nam 2030 TL5000 SDD-KT12 (1).jpg; QHC DTCN KLuong-BHon-HChong den nam 2030 TL5000 SDD-KT12 (2).jpg; QHC DTCN KLuong-BHon-HChong den nam 2030 TL5000 SDD-KT12 (3).jpg; QHC DTCN KLuong-BHon-HChong den nam 2030 TL5000 SDD-KT12 (4).jpg; QHC DTCN KLuong-BHon-HChong den nam 2030 TL5000 SDD-KT12 (5).jpg; QHC DTCN KLuong-BHon-HChong den nam 2030 TL5000 SDD-KT12 (6).jpg