Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch chung

Xem với cỡ chữAA

Đồ án điều chỉnh QHC trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2015 đến 2025, tỷ lệ 1/2000

(22:04 | 21/07/2019)

Ngày 25/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch chung trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2015 đến 2025, tỷ lệ 1/2000.

* Xem chi tiết các tệp đính kèm.

** Các bản đồ công bố chỉ có giá trị tham khảo, không có tính pháp lý thay thế bản chính.

*** Đính kèm files CAD phục vụ nghiên cứu, tham khảo (vào các thư mục liên quan).

Tham khảo CAD's files tại đây

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 212_QD-UBND.pdf; QHC TTGR-GR den nam 2025 SDD-Model.jpg