Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch chung

Xem với cỡ chữAA

Đồ án QHCXD khu đô thị Đầm Chích, xã Tân Khánh Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000

(19:55 | 21/07/2019)

Ngày 24/12/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2999/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Đầm Chích, xã Tân Khánh Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, quy mô 229,81ha, tỷ lệ 1/2000.

* Xem chi tiết các tệp đính kèm.

** Các bản đồ công bố chỉ có giá trị tham khảo, không có tính pháp lý thay thế bản chính.

*** Đính kèm files CAD phục vụ nghiên cứu, tham khảo (vào các thư mục liên quan).

Tham khảo CAD's files tại đây

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QHC Dam Chich-KL SDD-Model.jpg; Quyet dinh 2999.pdf