TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Quy hoạch chung

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Trung tâm huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000

(05:27 | 13/10/2022)

Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1398/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Trung tâm huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000.

Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định 1398/QĐ-UBND, các hồ sơ liên quan... phục vụ việc nghiên cứu.

 

Bấm vào để truy cập hồ sơ QHC Khu trung tâm huyện U Minh Thượng

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1398_QD-UBND 11062021 PD DCCB QHCXD khu trung tam H U Minh Thuong TL1 2000.pdf