TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Quy hoạch chung

Xem với cỡ chữAA

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, tỷ lệ 1/2000

(05:16 | 13/10/2022)

Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, tỷ lệ 1/2000.

Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định 1014/QĐ-UBND, các hồ sơ liên quan... phục vụ việc nghiên cứu.

 

Bấm vào để truy cập hồ sơ QHC thị trấn Gò Quao

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1014-QD-UBND 20042022 PD DCCB DA Dieu chinh QHCXD thi tran Go Quao den 2025 TL1 2000.pdf