TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Quy hoạch chung

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

(05:38 | 17/06/2021)

Ngày 30/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định số 468/QĐ-TTg, bản vẽ, thuyết minh... phục vụ nghiên cứu.

 

Bấm vào để truy cập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 486-QD-TTg.pdf