TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công bố kết luận thanh tra, kiểm tra

Xem với cỡ chữAA

Đăng tải công khai kết luận thanh tra (tháng 3 năm 2024)

(18:44 | 11/03/2024)

Ngày 11/3/2024, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 07/TB-TTr về việc đăng tải công khai kết luận thanh tra.

Mời xem chi tiết Thông báo số 07/TB-TTr theo tệp kèm theo.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Thong bao 07 ve viec dang tai cong khai KL Thanh tra so 06-KL-TTra_0001.pdf