TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Triệu tập học viên tham dự lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thuộc Đề án 1961, đối tượng 7

(14:36 | 24/11/2018)

Thực hiện Công văn số 4320/VP-KTCN ngày 08/8/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Anh Nhịn về tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961, đối tượng 7; Công văn số 2207/SXD-VP ngày 17/8/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị (Đề án 1961 – ĐT 7).

Sở Xây dựng phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức mở lớp và thông báo triệu tập học viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể như sau:

1. Học viên tham dự lớp học: Những học viên có tên trong danh sách gửi kèm theo Thông báo triệu tập này.

* Trường hợp các đơn vị có nhu cầu cử thêm người tham dự lớp học ngoài danh sách thì thủ trưởng đơn vị lập danh sách các đối tượng là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các đối tượng nguồn thuộc diện quy hoạch các chức danh trên; Lãnh đạo các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện, gửi về Sở Xây dựng qua thư điện tử công vụ sxd@kiengiang.gov.vn chậm nhất ngày 16/11/2018 để ban tổ chức cập nhật, bổ sung danh sách học viên và in tài liệu.

2. Thời gian khóa học: học liên tục 04 ngày, từ ngày 27/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018.

3. Địa điểm tổ chức: Phòng hội nghị Khách sạn Sea Light, địa chỉ Lô A11, đường 3/2 , phường Vĩnh Bảo, thành phồ Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

4. Học viên được triệu tập phải có mặt đúng 07 giờ 15 phút, ngày 27/11/2018 tại địa điểm nói trên để dự khai giảng và hoàn tất thủ tục nhập học theo quy chế đào tạo, bồi dưỡng. Học viên học tự lo kinh phí đi lại, ăn, ở (theo chế độ của đơn vị cử đi học).

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2871_TB-SXD_2018-11-13_1458.signed.pdf