TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản

(16:07 | 01/04/2022)

Sở Xây dựng có nhận được Công văn số 43/CĐLMN-ĐTCS ngày 02/6/2020 của Trường Cao đẳng Luật Miền Nam về việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.

Trường Cao đẳng Luật Miền Nam dự kiến tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản tại Trường Cao đẳng Luật Miền Nam (Vị Thủy -Hậu Giang). Sở Xây dựng gửi thông tin đến các đơn vị, cá nhân nếu đơn vị, cá nhân nào có nhu cầu tham dự lớp học thì đăng ký trực tiếp theo nội dung Thông báo đính kèm (đính kèm Thông báo số 30/TB- CĐLMN ngày 17/3/2022 của Trường Cao đẳng Luật Miền Nam).

Sở Xây dựng xin thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 608-SXD-QLN.signed.pdf