TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Thông tin chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng (Thẩm kế viên)

(13:56 | 01/04/2022)

Sở Xây dựng nhận được Thông báo chiêu sinh số 12/TB-HVCBXD ngày 08/3/2022 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị về lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên (đính kèm theo Công văn này).

Qua nghiên cứu, trao đổi và được sự thống nhất của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (sau đây gọi chung là Học viện), Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu bổ nhiệm viên chức vào chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên hoặc có nhu cầu xét chuyển viên chức khác sang viên chức xây dựng (Thẩm kế viên) thì lập Phiếu đăng ký tham dự lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên kèm theo Công văn này.

2. Về hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức lớp học:

- Hình thức học: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

- Thời gian học: Trong giờ hành chính đối với trường hợp học viên đăng ký học trực tiếp; học ngoài giờ hành chính (buổi tối) hoặc các ngày cuối tuần đối với trường hợp học viên đăng ký học trực tuyến.

- Địa điểm học: Trực tiếp tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đối với trường hợp số lượng đăng ký học trực tiếp từ 100 học viên trở lên; trực tuyến thông qua ứng dụng dạy học trực tuyến do Học viện cung cấp cho học viên.

3. Về kinh phí khóa học:

- Mức đóng học phí tham dự khóa học theo quy định tại Thông báo số 12/TB-HVCBXD của Học viện áp dụng đối với cá nhân học trực tiếp tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị hoặc cá nhân học trực tuyến.

Trường hợp cá nhân đăng ký học trực tiếp mở tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì mức học phí dự kiến tăng thêm 1,5 lần so mức quy định của Thông báo số 12/TB-HVCBXD.

- Kinh phí khóa học do cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ cho cá nhân được cử đi học hoặc do cá nhân tự túc.

4. Thời hạn tiếp nhận đăng ký:

- Danh sách đăng ký tham dự lớp, đề nghị gửi về Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, địa chỉ: Số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; hoặc qua Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của tỉnh; hoặc qua thư điện tử công vụ Sở Xây dựng, địa chỉ: sxd@kiengiang.gov.vn.

- Thời hạn tiếp nhận đăng ký: Đến hết ngày 15/4/2022.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Sở Xây dựng, điện thoại cơ quan: (0297) 3811834; hoặc di động 0936237121 (gặp ông Nguyễn Thành Nam) để được hỗ trợ./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 619-SXD-VP.signed.pdf; Mau phieu dang ky BD-TKV kem theo CV 619 SXD-VP.doc