TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Đăng ký nhu cầu mở lớp tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 tỉnh Kiên Giang

(08:51 | 04/04/2021)

Sở Xây dựng có nhận được Phiếu chuyển số 1946/PC-VP ngày 30/3/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.

Qua nghiên cứu nội dung, chương trình phổ biến các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (theo Công văn số 151/HĐXD-CCRC ngày 15/3/2021 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng) và qua trao đổi với Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng – Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng), có thể mở lớp tập huấn tại tỉnh Kiên Giang khi đảm bảo số lượng đại biểu tham dự đạt từ 150 người trở lên. Một số thông tin lớp tập huấn dự kiến như sau:

- Số lớp tập huấn dự kiến mở: 01 lớp

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 20/4/2021

- Địa điểm: Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Số lượng đại biểu tham dự: Khoảng 150 người trở lên

- Chi phí tổ chức lớp tập huấn: 800.000 đồng/01 người, không bao gồm chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định của đơn vị cử đi học; chi phí này do các cá nhân, tổ chức đăng ký tham dự đóng góp cho Ban tổ chức lớp học (bao gồm chi phí hội trường, giảng viên, tài liệu, tea-break…).

Từ những nội dung trên, Sở Xây dựng đề nghị Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Lãnh đạo các địa phương địa phương, đơn vị và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh quan tâm và đăng ký nhu cầu và gửi danh sách đại biểu tham dự lớp tập huấn theo Mẫu đính kèm theo Công văn này về Sở Xây dựng qua bưu điện hoặc địa chỉ thư điện tử Sở Xây dựng (sxd@kiengiang.gov.vn hoặc sxdkiengiang@gmail.com) chậm nhất ngày 06/4/2021 để tổng hợp, báo cáo Cục Quản lý hoạt động xây dựng thống nhất mở lớp tại tỉnh Kiên Giang.

Nếu cần biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Văn phòng Sở Xây dựng (qua ông Nguyễn Thành Nam, di động: 0936237121) để được hỗ trợ.

Rất mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, phối hợp./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 151-HDXD-CCRC.pdf; 556-SXD-VP.signed.pdf; Mau dang ky DS kem theo CV.doc