TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Quyết định công bố Bộ TTHC tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

(10:12 | 19/11/2018)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc Ngành Thanh tra đã được chuẩn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc Ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-tthc-2018_1.doc; 3tthc-dung-chung.docx