TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Quyết định công bố Bộ TTHC tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

(12:59 | 23/11/2018)

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1637-QD-UBNDsigned_201807240821144970.pdf; DM cap huyen (kem theo QD 1637).doc; ND cap huyen (kem theo QD 1637).doc