TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Quyết định công bố Bộ TTHC tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

(08:31 | 23/11/2018)

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa; thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/Sở Xây dựng/UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định này thay thế các Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 về việc công bố thủ tục hành chính ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 về việc công bố thủ tục hành chính ngành Xây dựng đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/UBND cấp huyện tỉnh Kiên Giang.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 108_QD-UBND.pdf; NOI DUNG (cong bo theo QD108).doc