TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chương trình - Dự án - Đề án - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" giai đoạn 2023-2030 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(05:49 | 10/06/2023)

Ngày 02/6/2023, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 1389/KH-SXD về thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" giai đoạn 2023-2030 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

Chi tiết Kế hoạch mời xem tệp đính kèm./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1389-KH-SXD.signed.pdf