TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chương trình - Dự án - Đề án - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Xây dựng năm 2023

(05:12 | 17/12/2022)

Ngày 08/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 2970/KH-SXD về thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Xây dựng năm 2023.

Mời tải và xem tệp đính kèm theo.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2970-KH-SXD.signed.pdf