TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chương trình - Dự án - Đề án - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

(05:00 | 27/08/2022)

Ngày 23/8/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 1898/KH-SXD về kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Mời tải và xem tệp đính kèm theo.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1898-KH-SXD.signed.pdf