TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chương trình - Dự án - Đề án - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Kiên Giang Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(20:13 | 14/08/2022)

Ngày 11/8/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 1771/KH-SXD về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Kiên Giang Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Xây dựng.

Mời tải và xem tệp đính kèm theo.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1771-KH-SXD.signed.pdf