TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chương trình - Dự án - Đề án - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch xây dựng đơn vị học tập của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(20:05 | 24/07/2022)

Ngày 21/4/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 786/KH-SXD về xây dựng đơn vị học tập của Sở Xây dựng.

Mời tải và xem tệp đính kèm theo.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 786-KH-SXD.signed.pdf