TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chương trình - Dự án - Đề án - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022

(14:06 | 09/04/2022)

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Công văn số 1312/UBND-NC ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngày 30/3/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 595/KH-SXD về chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 (đính kèm).

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 595-KH-SXD.signed.pdf