TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chương trình - Dự án - Đề án - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

(15:00 | 15/09/2019)

Ngày 11/9/2019, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 1440/KH-SXD về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ Kế hoạch số 1440/KH-SXD theo tệp kèm theo.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1440_KH-SXD_2019-09-11_1435.signed.pdf