TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chương trình - Dự án - Đề án - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(05:37 | 17/03/2019)

Căn cứ các quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung này.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 297_KH-SXD_2019-03-12_1624.signed.pdf