TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chương trình - Dự án - Đề án - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

(16:03 | 23/04/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Công văn số 795/UBND-NCPC ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Công văn số 101/TTr-PCTN ngày 10/4/2020 của Thanh tra tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ theo yêu cầu tài Công văn số 795/UBND-NCPC ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang (Tải và xem chi tiết Kế hoạch bên dưới).

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KH 623_0001.pdf