TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chương trình - Dự án - Đề án - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

(09:46 | 14/02/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 13/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Kế hoạch số 2279/KH-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2020.

MỤC TIÊU CỤ THỂ:

1. Hàng năm, 100% báo cáo viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Hàng năm, 100% công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới mọi hình thức.

3. Hình thành trên phạm vi toàn ngành xây dựng văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái với đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

(Xem chi tiết Kế hoạch kèm theo)

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 126_KH-SXD_2020-02-13_1539.signed.pdf; KH 137_2018_QH14_336713.pdf; KH 145 UB tinh 11.10.19 Thuc hien De an tuyen truyen 2019-2020.pdf