Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chương trình phát triển các đô thị tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025

(14:26 | 28/09/2018)

Ngày 04/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ký ban hành Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang công bố toàn bộ nội dung Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, các hồ sơ kèm theo theo liên kết bên dưới:

Thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1295_QD-UBND.signed - Chuong trinh PTDT Tan Hiep.pdf