TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chương trình phát triển các đô thị tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Chương trình phát triển đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên - An Minh, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025

(17:01 | 28/06/2022)

Ngày 20/6/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên - An Minh, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định số 1498/QĐ-UBND, thuyết minh... phục vụ nghiên cứu.

Bấm vào liên kết này để tài các files

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1498_QD-UBND PTDT_Thu 7.pdf