Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chương trình phát triển các đô thị tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025

(16:05 | 16/10/2019)

Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2736/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang năm 2025.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang công bố toàn bộ nội dung Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, các hồ sơ kèm theo theo liên kết bên dưới.

Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2736_QD-UBND_2018-12-03_0910.PDF