TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

[H] Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật

Xem với cỡ chữAA

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

(18:44 | 17/06/2018)

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

Trình tự thực hiện:  Gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh tới cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh đến Uỷ ban nhân dân huyện, thị,thành phố. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh cấp giấy phép theo quy định.
Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:  a) Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;
- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;
- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:  Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Uỷ ban nhân dân huyện, thị,thành phố.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép (Theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm thủ tục)
Lệ phí:  Không có.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (Theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm thủ tục).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;
- Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ban Biên tập