Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy

Xem với cỡ chữAA

Thông báo tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy: Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang

(15:10 | 08/11/2018)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xác nhận đã tiếp nhận các hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang.

BAN BIÊN TẬP