TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

[S] Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra...

(17:48 | 18/06/2018)

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Trình tự thực hiện:  - Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng cho Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra;
- Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.
Cách thức thực hiện:  Gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường văn thư.
Thành phần, số lượng hồ sơ:  Gửi 01 báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng.
Thời hạn giải quyết:  Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Chủ đầu tư
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu.
Lệ phí:  Không có. (Chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do Chủ đầu tư thanh toán theo thực tế).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  - Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Ban Biên tập