Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

[S] Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

Xem với cỡ chữAA

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (trường hợp 1)

(18:57 | 17/06/2018)

Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn).

Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng:

Trình tự thực hiện:  - Cá nhân xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác nộp hồ sơ tới Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ;
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ (ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ).
Cách thức thực hiện:  Gửi hồ sơ về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng Kiên Giang.
Thành phần, số lượng hồ sơ:  a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh;
- 02 ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Chứng chỉ cũ (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.
Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Kiên Giang.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng Kiên Giang.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Ghi rõ cấp lại).
Lệ phí:  200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  - Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (theo mẫu tại phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng) (Bấm vào đây tải).
- Mẫu chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (ghi rõ cấp lại) (theo mẫu tại phụ lục 4b ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng) (Bấm vào đây tải).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Yêu cầu điều kiện: Đã được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất độn g sản nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác thì được cấp lại chứng chỉ.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  - Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13 ngày 25/11/2014.
- Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Ban Biên tập