Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công bố Sàn giao dịch BĐS đủ điều kiện hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Sàn giao dịch bất động sản Đặc Khu-DKLAND có đủ điều kiện hoạt động theo quy định

(13:43 | 13/06/2018)

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Kinh doanh bất động sản;
Thực hiện Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức các hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Sau khi Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản Đặc Khu-DKLAND thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Đặc Khu, đã có đủ điều kiện hoạt động theo quy định cụ thể như sau:
- Tên sàn giao dịch bất động sản: Sàn giao dịch bất động sản Đặc Khu-DKLAND
- Tên doanh nghiệp thành lập sàn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Đặc Khu
- Địa chỉ sàn giao dịch: số 65 đường Hùng Vương,  thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại: 0966 494 947
- Email: dangducgioi@gmail.com
- Giám đốc điều hành sàn giao dịch: Ông Đặng Đức Giới
- Ngày thành lập sàn: 08/3/2018
 

Văn bản công bố
https://drive.google.com/file/d/1aBk5bGLL_MLMoyy0tKSNlcCsG2QUXbjp/view?usp=sharing

Ban Biên tập