TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công bố xét cấp Chứng chỉ hành nghề HĐXD tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 11 năm 2024)

(14:50 | 21/04/2024)

Ngày 25/4/2024, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 930/TB-SXD về kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 11 năm 2024).

Xem chi tiết tệp kèm theo.

* Xem toàn bộ các đợt xét cấp CCHN năm 2024: https://drive.google.com/drive/folders/12364uMypT9iJsuKmmDH-fNdfLVVvp-rj?usp=sharing

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 930-TB-SXD (Dot 11-2024).pdf