Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tài liệu, biểu mẫu khác

Xem với cỡ chữAA

Phụ lục, Biểu mẫu và văn bản kèm theo Công văn số 804/SXD-VP ngày 14/6/2019 của Sở Xây dựng

(14:25 | 17/06/2019)

Sở Xây dựng kính gửi các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng và Công văn số 85/CPN-QLĐT ngày 07/6/2019 của Cục Công tác phía Nam.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 804_SXD-VP (1325_BXD-KHTC_2019-06-13_0855).pdf; 804_SXD-VP (85_CPN-QLDT_2019-06-12_1525).pdf; 804_SXD-VP_2019-06-14_0818.signed.pdf; 804-SXD-VP(Phu luc I TT07BXD - Cac bieu mau).xls; Phu luc II TT07BXD - Giai thich bieu mau.doc