Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tài liệu, biểu mẫu khác

Xem với cỡ chữAA

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030

(14:53 | 15/10/2018)

Toàn bộ văn bản, dự thảo kế hoạch kèm theo Công văn số 2595/SXD-PTĐT ngày 08/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang: Bấm vào đây

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; DỰ THẢO KẾ HOẠCH.doc