Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tài liệu, biểu mẫu khác

Xem với cỡ chữAA

Phiếu điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ gạch đất sét nung và vật liệu xây không nung

(16:05 | 28/09/2018)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang có ban hành Công văn số 2551/SXD-PTĐT ngày 27/9/2018, trong đó có yêu cầu các đơn vị sản xuất, kinh doanh (theo danh sách đính kèm) cung cấp số liệu điều tra về tình hình sản xuất, tiêu thụ gạch đất sét nung và vật liệu xây không nung.

Thời hạn gửi báo cáo về Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang: chậm nhất ngày 08 tháng 10 năm 2018.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Phieu dieu tra GDSN va VLXKN.doc