Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tài liệu, biểu mẫu khác

Xem với cỡ chữAA

Mẫu số 01 - Phiếu điều tra hiện trạng môi trường ngành Xây dựng năm 2017 kèm theo Công văn số 1731/SXD-PTĐT ngày 17/10/2019

(08:45 | 18/10/2019)

Để đảm bảo đầy đủ thông tin theo yêu cầu về hiện trạng môi trường đô thị các lĩnh vực đô thị, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, cây xanh và nghĩa trang nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong tỉnh điền thông tin vào bảng tổng hợp số liệu các chỉ tiêu kèm theo (Mẫu số 01 bên dưới).

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1731_SXD-PTDT_2019-10-17_1509.signed.pdf; Mau 01 - Phieu dieu tra HTMT.doc