Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tài liệu, biểu mẫu khác

Xem với cỡ chữAA

File CAD kèm theo Công văn số 1188/SXD-QLN ngày 01/8/2019 của Sở Xây dựng

(15:29 | 06/08/2019)

Ngày 01/8/2019, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1188/SXD-QLN gửi các ngành có liên quan.

BAN BIÊN TẬP