TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

(15:14 | 08/06/2019)

Ngày 25/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2019 và thay thế cho Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xem chi tiết tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QD 07-2019 UBND He so dieu chinh gia dat 2019 (thay the QD 16-2018 UBND).pdf