TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:17 | 02/10/2018)

Ngày 17/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

BAN BIÊN TẬP (theo Cổng www.kiengiang.gov.vn)

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QD 20-2018 UBND he so dieu chinh QD 35-2014 UBND.pdf