TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(20:15 | 16/08/2018)

BAN BIÊN TẬP (theo Cổng www.kiengiang.gov.vn)

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1637-QD-UBNDsigned_201807240821144970.pdf