TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Tháng 8/2021)

(07:59 | 14/08/2021)

Ngày 06/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1949/QĐ-UBND về việc công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quyết định số 1949/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1949-QD-UBND.signed.pdf