TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Hoạt động của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị (lớp cấp tỉnh)

(04:41 | 19/07/2018)

Đi cùng với sự tăng trưởng kinh tế, công tác lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị theo yêu cầu thực tế quá trình đô thị hóa, việc quản lý và kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch đã được duyệt và thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị từng đô thị theo kế hoạch của tỉnh đòi hỏi vai trò, năng lực điều hành, quản lý của đội ngũ lãnh đạo, quản lý về ngành Xây dựng ở địa phương là hết sức cấp thiết.

Ảnh: Giảng viên và các học viên khóa học nghe phát biểu khai giảng sáng ngày 17/7/2018

Ảnh (TN): Giảng viên và các học viên khóa học nghe phát biểu khai giảng sáng ngày 17/7/2018

Hiện nay, Ủy ban nhân tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025 phù hợp với Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 và Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. Toàn tỉnh hiện có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 01 thành phố, 01 thị xã thuộc tỉnh và 13 huyện; theo phân loại đô thị có 14 đô thị, gồm 02 đô thị loại II, 01 đô thị loại III, 01 đô thị loại IV và 10 đô thị loại V; mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 32%, có 19 đô thị tăng 05 đô thị so với hiện trạng, bao gồm 02 đô thị loại II, 01 đô thị loại III, 05 đô thị loại IV và 11 đô thị loại V.
Để đạt được những mục tiêu trên, đi sát với yêu cầu thực tế về phát triển đô thị tỉnh, sau khi lthống nhất với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Chương trình Đề án 1961 tại tỉnh Kiên Giang và được chấp thuận của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang mở lớp về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 dành cho đối tượng 3 và đối tượng 6. 
Sáng ngày 17/7/2018, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành về quản lý xây dựng và phát triển đô thị dành cho đối tượng 6 (Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó trưởng phòng các sở, ban, ngành và cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức danh trên).

Khóa học diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 17 đến ngày 20/7/2018); cuối khóa học các học viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học./.

BAN BIÊN TẬP