Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Chương trình Đề án 1961 (lớp cấp huyện)

(13:21 | 12/07/2018)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành về quản lý xây dựng và phát triển đô thị dành cho đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện thuộc tỉnh và cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức danh trên (đối tượng 3).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trịnh Nam Trung phát biểu khai giảng

Ảnh: Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trịnh Nam Trung phát biểu khai giảng ngày 10-7-2018.

 

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ công chức lãnh đạo và chuyên môn đô thị các cấp, đáp ứng yêu cầu quản lý xây dựng và phát triển đô thị trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng đô thị hóa ngày càng nhanh tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Kiên Giang; ngày 25/10/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1961/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015" (sau đây gọi tắt là Đề án 1961) và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận được kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2020 cùng với việc mở rộng thêm đối tượng tham gia các khoá đào tạo thuộc Đề án 1961, riêng đối tượng 3 được bổ sung thêm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh.

 

Đi cùng với sự tăng trưởng kinh tế, công tác lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị theo yêu cầu thực tế quá trình đô thị hóa, việc quản lý và kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch đã được duyệt và thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị từng đô thị theo kế hoạch của tỉnh đòi hỏi vai trò, năng lực điều hành, quản lý của đội ngũ lãnh đạo, quản lý về ngành Xây dựng ở địa phương là hết sức cấp thiết.

 

Hiện nay, Ủy ban nhân tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025 phù hợp với Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 và Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. Toàn tỉnh hiện có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 01 thành phố, 01 thị xã thuộc tỉnh và 13 huyện; theo phân loại đô thị có 14 đô thị, gồm 02 đô thị loại II, 01 đô thị loại III, 01 đô thị loại IV và 10 đô thị loại V; mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 32%, có 19 đô thị tăng 05 đô thị so với hiện trạng, bao gồm 02 đô thị loại II, 01 đô thị loại III, 05 đô thị loại IV và 11 đô thị loại V

 

Để đạt được những mục tiêu trên, đi sát với yêu cầu thực tế về phát triển đô thị tỉnh, sau khi thống nhất với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Chương trình Đề án 1961 tại tỉnh Kiên Giang và được chấp thuận của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang mở lớp về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 dành cho đối tượng 3 và đối tượng 6. Sáng ngày 10/7/2018, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành về quản lý xây dựng và phát triển đô thị dành cho đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện thuộc tỉnh và cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức danh trên (đối tượng 3).

Đến tham dự khai giảng, về phía Học viện có Tiến sĩ Phạm Văn Bộ, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng); phía Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang có Ông Trịnh Nam Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; cùng hơn 15/23 học viên được thông báo triệu tập./.

BAN BIÊN TẬP