Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Xử lý các vướng mắc về thực hiện Chính quyền điện tử tỉnh

(07:12 | 06/07/2018)

Chiều ngày 4-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì Hội nghị trực tuyến xử lý các vướng mắc về thực hiện Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo Văn phòng dự tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh và 15 điểm cầu tại các huyện, thị, thành phố.

Ảnh: Đại biểu tham dự Hội nghị tại cầu truyền hình tại UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã báo cáo kết quả kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh từ năm 2016 đến nửa đầu năm 2018, như sau:

Về hạ tầng viễn thông: Mạng truyền dẫn trên địa bàn tỉnh phát triển tốt, tuyến cáp quang được triển khai đến các xã thuộc khu vực ven biển và biển đảo; mạng thông tin di động được phủ sóng 100% đến tận địa bàn xã. Toàn tỉnh có 2.085 cột anten, trong đó có 1.482 trạm 2G, 2.011 trạm 3G, 1.185 trạm 4G đảm bảo điều kiện phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh.


Về ứng dụng phần mềm dung chung: 100% sở, ban, ngành từ tỉnh đến xã triển khai phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ; đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung của tỉnh (dichvucong.kiengiang.gov.vn) kết nối với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, cung cấp 1.972 dịch vụ công.


Về sử dụng chữ ký số: Bước đầu đã thực hiện cung cấp 78 chữ ký số cho 22 sở, ban, ngành tỉnh và 15/15 huyện, thị, thành phố. Trong đó, có 12 sở, ban, ngành đã triển khai thực hiện tốt chữ ký số gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Ngoại vụ và 03 huyện gồm: Giang Thành, An Biên, Rạch Giá, với 1.827 văn bản được ký và phát hành.


Nhìn chung, qua hơn hai năm thực hiện, việc cụ thể hóa, triển khai chủ trương của Trung ương và tỉnh về ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử ở các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương bước đầu được quan tâm, công tác tuyên truyền được chú trọng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử. Thực hiện tốt việc hiện đại hóa nền hành chính, quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.


Tuy nhiên, khó khăn hiện nay: Chưa có quy định, cơ sở pháp lý, hướng dẫn rõ ràng về chia sẻ, sử dụng và tái sử dụng thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, giữa các cơ quan Nhà nước với người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Thiếu cơ sở pháp lý về xác thực, bảo vệ dữ liệu trong các giao dịch trên môi trường mạng. Thiếu các quy định, giá trị pháp lý về công tác văn thư, lưu trữ và các văn bản quy định việc sử dụng trong giao dịch hành chính, thanh toán điện tử...


Thông qua hội nghị lần này, các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trao đổi một số các vướng mắc trong việc thực hiện Chính quyền điện tử, như: Thiết bị CNTT và giao diện phần mềm nhiều nơi chưa tương thích hoặc cũ (một số cơ quan, đơn vị vận hành song song nhiều phần mềm cùng một lúc), làm ảnh hưởng đến việc xử lý văn bản thông qua mạng diện rộng, đội ngũ tham gia vận hành một số nơi chưa phù hợp; việc thực hiện chữ ký số hiện nay chưa đồng bộ,…


Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng nhấn mạnh: Trước tiên, người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị phải nâng cao nhận thức, tư duy về đẩy mạnh ứng dụng CNTT thì mới xây dựng được nền hành chính hiện đại; trong thời gian tới, phải hiểu được mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhau và giữa cơ quan hành chính với người dân thì mới thông suốt, giải quyết được yêu cầu trong quá trình hoạt động. Việc xây dựng Chính quyền điện tử, mục đích cuối cùng là giải quyết được yêu cầu cần thiết của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.


Một cửa và một cửa liên thông phải thông suốt 4 cấp, tập trung vào vận hành ứng dụng phần mềm; giao Sở TT&TT nghiên cứu quy chế phối hợp thực hiện với các sở, ban, ngành; phải thực hiện nghiêm việc xử lý văn bản qua môi trường mạng; cập nhật tất cả các quy hoạch, hồ sơ đấu thầu của từng địa phương lên trên trang, cổng thông tin của từng cơ quan, đơn vị có liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp; một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến phải kết nối, xử lý và thông suốt với các cơ quan, đơn vị, huyện, gắn hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử; nghiên cứu, hướng dẫn mở tài khoản Email cá nhân để phục vụ tốt cho nhân dân; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, chủ yếu tập trung đầu tư cho trang thiết bị; ưu tiên cho Sở TT&TT tập trung kinh phí cho phát triển Chính quyền diện tử; đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị thời gian tới phải tích hợp và thông suốt (đường truyền và phần mềm) từ Trung ương đến địa phương. Giao Sở TT&TT chịu trách nhiệm về hạ tầng CNTT, quản lý an toàn thông tin của tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cũng chấp thuận nhiều đề xuất của Sở TT&TT để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh trong thời gian tới có hiệu quả hơn./.

BAN BIÊN TẬP