TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Hoạt động của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo về công tác quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:56 | 30/06/2024)

Trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện và quy hoạch chung đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo để triển khai thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; đồng thời lồng ghép triển khai Kế hoạch số 162/KH-Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện và quy hoạch chung đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 và Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang về phân cấp thẩm quyền lập, ban hành và điều chỉnh Quy chế quản lý kiến trúc, Danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, chiều 28/6, tại huyện Hòn Đất, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức hội thảo về công tác quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh. Đến dự và chỉ đạo hội thảo có ông Hà Văn Thanh Khương, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang; cùng dự có Lãnh đạo Sở Xây dựng và các phòng, đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo các sở, ngành và Lãnh đạo UBND 15 huyện, thành phố trong tỉnh.

Toàn cảnh các đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Trịnh Nam Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang cho biết UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND, ngày 17-5-2024 triển khai thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện và quy hoạch chung đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Theo đó, tỉnh triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện cho 4 vùng tứ giác Long Xuyên, tây sông Hậu, U Minh Thượng và hải đảo. Trong đó, ưu tiên lập quy hoạch xây dựng hai vùng tứ giác Long Xuyên và hải đảo trong năm 2024, tiếp tục triển khai lập quy hoạch xây dựng hai vùng tây sông Hậu và U Minh Thượng trong năm 2025. Đẩy nhanh tiến độ công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành, Hòn Đất, U Minh Thượng, Giang Thành và Kiên Hải trong năm 2024. Tổng kinh phí lập các quy hoạch xây dựng liên huyện, vùng huyện và quy hoạch chung đô thị giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kiên Giang khoảng 168,58 tỷ đồng; kinh phí lập các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang tổ chức lập quy hoạch là khoảng 8,49 tỷ đồng; kinh phí cắm mốc giới ngoài thực địa khoảng 41 tỷ đồng. Dự kiến sử dụng từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn tài trợ của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Kết thúc hội thảo, ông Hà Văn Thanh Khương, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (chủ trì hội thảo) phát biểu chỉ đạo việc khẩn trương tiến hành thực hiện các quy hoạch, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, có sự phối hợp giữa các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị tư vấn có liên quan, đáp ứng tiến độ kế hoạch; ghi nhận các ý kiến góp ý, giải pháp, kinh nghiệm hay mà các đại biểu tham dự hội thảo đã đề xuất./.

BAN BIÊN TẬP (tổng hợp)