TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Hoạt động của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Đoàn công tác Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang làm việc với UBND huyện Hòn Đất

(04:56 | 05/05/2024)

Căn cứ Chương trình công tác tháng 5/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, chiều ngày 03/5/2024 Sở Xây dựng đã tổ chức đoàn công tác và có buổi làm việc trực tiếp với UBND huyện Hòn Đất.

Đoàn công tác của Sở Xây dựng do Giám đốc Hà Văn Thanh Khương chủ trì, đi cùng đoàn gồm có: Chánh Thanh tra Sở Nguyễn Văn Quanh; Chánh Văn phòng Lưu Hoàng Tín; Trưởng phòng Quản lý xây dựng Trần Đức Tuấn; Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc Trần Phú Hải; Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật Đỗ Công Tú; Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng Nguyễn Văn Mót; phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng Mai Xuân Hoà.

Về phía địa phương Hòn Đất: Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tâm;  Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Hữu Quyết; cùng tham dự còn có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn của huyện.

Qua nghe báo cáo của huyện về công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng, quản lý xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; các ý kiến thảo luận, góp ý của đoàn và của đại biểu. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Văn Thanh Khương phát biểu kết luận:

- Về công tác Quy hoạch xây dựng:
+ Quy hoạch xây dựng vùng huyện: Quy hoạch vùng huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang là quy hoạch cốt lõi, trọng tâm, là cơ sở để thực hiện các quy hoạch cấp thấp hơn như quy hoạch chung các thị trấn, quy hoạch chung các xã, các Chương trình, Đề án phát triển đô thị... Đề nghị UBND huyện Hòn Đất khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để trình Sở Xây dựng thẩm định theo quy định và trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 06/2024.
+ Quy hoạch chung thị trấn Sóc Sơn, Quy hoạch chung thị trấn Hòn Đất và Nhiệm vụ quy hoach chung đô thị mới Thổ Sơn: Đề nghị UBND huyện Hòn Đất hoàn chỉnh hồ sơ để trình Sở Xây dựng thẩm định theo quy định trong tháng 05/2024.
+ Về việc cung cấp các thông tin và bản có liên quan đến Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Sở Kế hoach và Đầu tư chủ trì thực hiện. Đề nghị UBND huyện Hòn Đất liên hệ để được cung cấp thông tin.
+ Có ý kiến đề nghị Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kiên Giang chấp thuận cho xã Sơn Bình và Thổ Sơn đạt tiêu chí về quy hoạch theo ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 76/BC-SXD ngày 09/01/2024 và Báo cáo số 51/BC-SXD ngày 05/01/2024. Để có cơ sở thoả thuận Quy hoạch chung xây dựng xã Sơn Bình và Thổ Sơn. Đề nghị UBND huyện Hòn Đất cần đẩy nhanh tiến độ trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch vùng huyện Hòn Đất để làm cơ sở triển khai các cấp Quy hoạch trên địa bàn huyện.
+ Về việc cho ý kiến hướng dẫn đối với công tác quản Lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đối với quy hoạch chung đô thị mới Thổ Sơn và quy hoạch chung xã Thổ Sơn: Quy hoạch chung xã Thổ Sơn đươc lập trên cơ sở hiện trạng ranh giới hiện có của hành chính xã Thổ Sơn và Quy hoạch chung đô thị mới Thổ Sơn được lập trên phần diện tích được mở rộng thêm so với hiện trạng của xã Thổ Sơn.
- Về công tác phát triển đô thị: Thực hiện Đề án phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. Trong đó huyện Hòn Đất có 02 Chương trình phát triển đô thị cho thị trấn Hòn Đất và thị trấn Sóc Sơn đến giai đoạn 2025 sẽ tiến hành triển khai lập, thẩm định và phê duyệt. 
Đề nghị UBND huyện Hòn Đất sớm phê duyêt quy hoạch chung thị trấn Hòn Đất và quy hoạch chung thị trấn Sóc Sơn để làm cơ sở thực hiện theo quy định.
- Về hạ tầng kỹ thuật: Theo Công văn số 182/SXD-PTĐT ngày 24/01/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu phát triển  kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2024. “Tỷ lê đô thị hoá đạt 36,3%; Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 89,38%”.Tính đến ngày 01/01/2024, trên địa bàn huyện tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đô thị đạt 75,96%, trong đó: TT Sóc Sơn 75,20%, TT Hòn Đất 76,90%. Như vậy trong năm 2024, tại 02 đô thị cần phải đầu tư mới tuyến cấp nước sạch và gắn mới đồng hồ nước cho 1.061 hộ gia đình để đạt chỉ tiêu đề ra đạt 89,38%. 
Về tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt theo tỷ lệ là 89,38%, giao Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng đăng ký làm việc với công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Kiên Giang (thực hiện trong tháng 05/2024).
- Về hoạt động xây dựng: Theo quy định tại điểm 4, khoản 22, Điều 1 của Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quy định: Ban hành các văn bản tổ chức thực hiện cơ chế đặc thù quy định tại Chương IV Nghị định số 27/2022/ND-CP.
Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang đã dự thảo văn bản tổ chức thực hiện cơ chế đặc thù quy định tại Chương IV Nghị định số 27/2022/ND-CP; trong đó có “chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng” gửi Sở Tư pháp thẩm định trình UBND tỉnh Kiên Giang ra Quyết định.
- Về vật liệu xây dựng: Về khảo sát giá vật liệu xây dựng hàng tháng báo cáo về Sở Xây dựng: hàng tháng cơ quan chuyên môn của huyện đều khảo sát gía VLXD trên địa bàn huyện và tổng hợp báo cáo kịp thời về Sở Xây dựng để công bố. Tuy nhiên việc thu thập khảo sát giá VLXD còn gặp khó khăn do sự phối hợp của các cơ sở kinh doanh, đơn vị cung cấp VLXD chưa hợp tác cung cấp kịp thời và hiện nay chưa có văn bản quy định bắt buộc các đơn vị này thực hiện cung cấp báo giá cho cơ quan chuyên môn quản lý. 
Giao Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp các Sở ngành có liên quan thành lập Tổ Kiểm tra Liên ngành, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Vật liệu xây dựng trên địa bàn trong tỉnh. ( thực hiện trong quý III/2024).
- Về quản lý trật tự xây dựng: Đề nghị UBND huyện Hòn Đất chỉ đạo UBND cấp xã, thị trấn, phòng Kinh tế và hạ tầng thực hiện đúng nội dung theo Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang về phân cấp tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Giao Thanh tra Sở làm đầu mối cử báo cáo viên tập huấn, hướng dẫn quy trình xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng khi huyện Hòn Đất có yêu cầu.
Đồng thời tiếp thu, ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của huyện, tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, trình cấp có thẩm quyền những vấn đề đặt ra của huyện trong thời gian sớm nhất./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1082-TB-SXD.pdf